Foto: Pexels (obs: genrefoto – har ingen direkte forbindelse til hændelsen)

Imam fra Nørrebro bifaldte drab på jøder – risikerer 3 års fængsel

Den danske anklagemyndighed har tiltalt en imam fra en moské på Nørrebro for at bifalde drab på jøder i en fredagsprædiken.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

“Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ‘O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham’.”

Ifølge Anklagemyndigheden er det de ord, imamen skal have sagt under en fredagsprædiken i marts 2018, og som han altså nu er blevet tiltalt for at have ytret.

“Der er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen,” siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten i pressemeddelelsen.

Rønne har ifølge pressemeddelelsen set imamens prædiken på video. Moskéen, som ligger på Nørrebro i København, har nemlig selv lagt en video med prædikenen på Youtube og Facebook.

Ifølge anklagemyndigheden har imamen under sin prædiken både brugt egne ord og citeret Koranen. I sig selv er der intet ulovligt i at citere en religiøs tekst som Koranen eller Bibelen, men det bliver strafbart, hvis man eksempelvis bifalder drab på en befolkningsgruppe og gør ordene til sine egne, skriver anklagemyndigheden i pressemeddelelsen.

Første gang ny lov bruges

At der nu er rejst tiltale mod imamen kan faktisk kaldes et stykke dansk retshistorie. Imamen er nemlig tiltalt efter straffelovens § 136, stk. 3 – og det er ifølge anklagemyndigheden første gang, den nye bestemmelse bliver brugt siden sin indførsel 1. januar 2017.

“Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel”, siger Eva Rønne i pressemeddelelsen.

Det siger loven:

Straffelovens § 136, stk. 3Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af denne lovs (…) § 237 (…), straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

Hvad mener du om, at imamen fra Nørrebro nu risikerer at komme i fængsel på grund af sin udtalelse?