Plejere glemte handicappet mand i to døgn – uden mad og drikke

Sidste sommer blev to handicappede beboere ladt alene i mange timer uden mad, drikke eller medicin på deres private bosteder. Det fremgår af en rapport, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

To handicappede beboere er blevet glemt i henholdsvis to døgn og otte timer, hvor de hverken fik mad, drikke eller medicin. Det skete på bosteder under den private bostedskæde Habitus.

Det skriver Socialtilsyn Hovedstaden i en rapport, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

Beboerne beskrives af Socialtilsyn Hovedstaden som værende på et tidligt udviklingstrin. Eva Naur, som er lektor i socialret på Aarhus Universitet, kalder forglemmelsen alvorlig:

– Det er simpelthen så groft et svigt, at jeg har svært ved at finde ord for det. Det er klart, at det er fuldstændigt i strid med omsorgspligten at have beboere, man glemmer, og som er helt uden kontakt med medarbejderne i flere timer og dage uden at få mad eller medicin. Det er helt uhørt. Her er vi langt, langt uden for lovens rammer for acceptabel adfærd i pleje- og omsorgssektoren, siger Eva Naur til Fagbladet FOA.

De har fået aktindsigt i redegørelserne fra Habitus til de to anbringende kommuner: Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Det fremgår af redegørelsen fra ledelsen på bostedet HabitusHuset Danshøj til Lyngby-Taarbæk Kommune, at forglemmelsen skyldtes en “intern kommunikationsfejl”.

Ifølge redegørelsen antog de ansatte, at den handicappede mandlige beboer var på weekendbesøg hos sine forældre. Derfor fik han lov til at ligge alene i sin seng fra fredag aften klokken 21.15 til søndag. Søndag morgen opdagede beboerens faste personale, at han lå i sin seng, hvorefter han blev tilset af en sygeplejerske. Hun fandt røde mærker på beboerens overkrop, som hun vurderede skyldtes tryk fra det lange ophold i sengen.

Det andet bosted, HabitusHuset Ny Mårumvej, skriver i redegørelsen til Gladsaxe Kommune, at de troede, der var en medarbejder hos beboeren fra morgenstunden. Klokken var 17.30, da de opdagede, at det ikke var tilfældet. Ifølge tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden har begge handicappede en personalenormering på en til en. Det betyder, at der altid bør være personale omkring dem i dagtimerne.

Martin Godske, som er direktør i Habitus, tager svigtet af de handikappede alvorligt. Det skriver han i en mail til Fagbladet FOA:

– Det var et alvorligt svigt, det der skete for cirka et år siden, og konsekvenserne blev draget på ledelsesniveauet. Vi har beklaget over for de to beboere og deres pårørende, skriver Martin Godske.

Begge forglemmelser skete i sommeren 2017.