Ret til tidlig pension vedtaget: 41.000 får lov til at trække sig tilbage før pensionsalderen

Hvis du er en af dem, som er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, er der nu gevinst. En ny lov giver nemlig danskerne ret til tidlig pension, hvis de har været på arbejdsmarkedet i mange år.

Helt konkret betyder det, at lidt over 41.000 danskere i 2022 får mulighed for at trække sig tilbage før pensionsalderen.

– For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om at arbejde længere, er vi også forpligtet til at tage hensyn til, at nogle arbejdsliv slider mere end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

“Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen”, står der i pressemeddelsen fra Beskæftigelsesministeriet.

Danskere med hård og fysisk arbejde kan trække sig tidligere

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil 80 procent af de, der får retten til at trække sig tidligere, være ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter.

– Nu får lønmodtagere og selvstændige, med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv, bedre muligheder for at trække sig tilbage, inden de er slidt ned til sokkeholderne. Det er kun retfærdigt, at vi får rettet op på den skævhed i pensionssystemet, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelsen

Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster, står der i pressemeddelelsen.

Pensionsalderen i Danmark har gradvis været forhøjet i takt med, at vi bliver ældre og ældre.

Der er mulighed for at anmode om den nye tidlig pension fra 1. juli 2021, og de første får udbetalt tidlig pension fra januar 2022.

Det er ATP, som skal administrere ordningen.