Regeringen og DF vil afskaffe licensen

Diskussionen om licensen bølger ofte højt i Danmark, og nu er der kommet nyt brænde på bålet.

Ifølge et udkast til en aftale om en skattereformen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, skal DR spare 12,5 procent og derudover skal danskerne i stedet for medielicensen bidrage til DR over skatten.

Drop licensen og bidrag til DR over skatten. Sådan lyder det i et nyt udkast om en skattereform mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det skriver Politiken på baggrund af et aftaleudkast, som avisen er kommet i besiddelse af.

Det vil betyde en større ændring for DR. I udkastet skal DR spare 12,5 procent, men det tal bliver muligvis større. Udkastet indeholder ni konkrete initiativer, hvor der også diskuteres andre tiltag, som skal indfases over en periode på fem år.

– Vi har foreslået en reduktion af DR’s midler, som er større end det tal du angiver dér (12,5 procent, red,). Så hvis det i givet fald er noget, der ligger på bordet, så er det nok noget der forhandles fortsat, siger Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, ifølge Ekstra Bladet.

Dermed står DR overfor en større beskærelse, hvis udkastet vedtages.

Hvert år modtager DR 3,7 milliarder gennem licensen, men det tal kan altså falde.

Til gengæld kommer udkastet ind på andre problemstillinger, som tidligere har diskuteret.

Ifølge Politiken skal medielicensen erstattes med et lavere personfradrag for alle voksne over 18 år. Med bidrag til DR gennem skatten kommer man udenom problemet med de såkaldt “sortseere”.

Derudover skal bidraget gøres mere rimeligt end licensen i dag, hvor man betaler per hustand. Det betyder, at den enlige betaler lige så meget som et par.

Desuden skriver avisen, at pensionister som i dag får en lavere medielicens skal kompenseres økonomisk, så de ikke rammes af ændringen. De skal altså ikke betale mere end de gør i dag.

Idéen om at fjerne tv-licensen og erstatte den med en ny skat findes ikke kun i Danmark. Vi skal blot kigge til Sverige, hvor de også går med samme tanker, og et lignende forslag ser ud til at blive vedtaget.

Hvad mener du? Skal licensen afskaffes og erstattes med et lavere personfradrag? Giv gerne din mening til kende i kommentarsporet. 

Foto: Shutterstock