Derfor bør alle vide, hvad der sker, hvis man ikke skovler sne

Vinteren har ramt Danmark. Det samme har sneen. Mange steder i landet er der faldet betydelige mængder sne i løbet af den seneste uges tid.

Sneen kan både være hyggelig og sjov, især hvis man nyder at vandre ture i naturen – eller hvis man elsker at tage til kælkebakken med børn og børnebørn.

Minderne om sneen fra barndommen kan være idylliske, men mange indser med alderen, at sneen også kan være en belastning. Især hvis man er grundejer.

For det kan være farligt og dyrt ikke at kende til de skrappe regler for snerydning, så snart sneen er faldet.

Derfor er det meget vigtigt at have styr på reglerne for snerydning… Og hvis du er en af dem, som allerede kender reglerne, må du meget gerne dele dem med dine venner, så de kan undgå uheld og alle kan komme sikkert frem.

Foto: Pixabay

Postbude, skraldemænd og andre arbejdende personer, som skal fra hus til hus, ved selvfølgelig, hvor vanskeligt og farligt det kan være at komme frem, hvis sneen ikke er blevet ryddet. Det kan også være drønirriterende og direkte farligt for os privatpersoner, som går på et helt almindeligt fortov, hvis det ikke er blevet ryddet for sne og forebygget med salt eller grus.

Men langt fra alle danskere kender reglerne for snerydning…

Faktisk rydder hver fjerde parcelhusejer ikke sne på deres fortov før kl. 7, hvilket de ellers skal ifølge loven – mens en anden fjerdedel kun sjældent gør det, viser en undersøgelse fra Bolius.

Dette SKAL du vide

Som grundejer skal du rydde sne på:

  • Fortovet
  • Indkørsel
  • Havegangen
  • Trapper foran huset
  • Eventuelt andre færdselsarealer

Det er et lovkrav at rydde sne fra disse arealer. Men det er også et krav at forebygge glat føre på stederne. Det kan man gøre ved at sprede salt, saltlage, grus eller de mindre kendte CMA-tømidler og tømidler med kaliumformiat.

En artikel, du omgående bør læse, er denne: Strør du salt på fortovet? Her er den effektive metode du bør kende til.

Du er både forpligtet til at rydde sne og forebygge glat føre så hurtigt som muligt, efter at det har sneet.

Foto: Shutterstock

Så tidligt skal du rydde sne

Snerydning viser sig ikke at være for B-mennesker. Arealerne, der ifølge loven skal være ryddet for sne, skal være farbare i tidsrummet mellem klokken 7 og 22. Eneste undtagelse er om søndagen, hvor det først skal være fra klokken 8.

Mange har spurgt, hvad man skal gøre, hvis det sner, mens man er på arbejde (og derfor ikke har mulighed for at rydde sneen væk straks). Svaret er simpelt: Det skal gøres så snart, du er kommet hjem!

Det dur altså ikke, at du ligger og sover længe på en lørdag, hvis sneen ligger i et tykt lag udenfor. Ligesom du heller ikke må sætte dig til rette og se to afsnit af Beverly Hills efterfulgt af nyhederne, inden du griber skovlen, efter du er kommet hjem fra arbejde.

Og alle grundejere skal derfor vide, at det er deres ansvar at holde fortov og de andre nævnte arealer ryddet for sne allerede fra morgenstunden.

Forsikring: Så galt kan det gå

Det kan ikke siges nok, men vi danskere skal kende til reglerne for snerydning, så vi selv og andre ikke kommer til skade.

“Hvis du som en grundejer ikke har sørget for et skridsikkert fortov, og en person falder, fordi der er glat, er det dit ansvar. Det gælder også, hvis du har hyret en professionel snerydder, der ikke har fået ryddet i tide, eller hvis du er ude at rejse,” skriver Bolius.

Forsikringsselskaberne har jævnligt sager, hvor der rejses krav om erstatning, hvor personer er kommet til skade som følger af manglende snerydning og forebyggelse af glat føre.

– Vi får hvert år anmeldt skader, hvor forbipasserende er kommet til skade på snedækket/glat fortov. Det er klart, at antallet af skader hænger tæt sammen med, om vi har en hård eller mild vinter. Når vinteren er hård, og vi har meget svingende temperaturer, kan der dannes islag, og det er med til at øge risikoen for skader. Her får vi typisk anmeldt 50-100 personskader om året på grund af fald- eller glideskader, siger skadechef i Alm. Brand, Anette Vestergaard til Bolius.

Foto: Shutterstock

Kommunen sender dig regning

Men det er ikke blot erstatning fra forsikringssager, der kan koste penge.

Også kommunen kan kvit og frit foretage glatførebekæmpelse på en grundejerens regning, hvis det ikke er blevet gjort, ligesom der i sig selv kan vanke bødestraf, hvis man ikke rydder sne og foretager glatførebekæmpelse, skriver Bolius.

Husk dog, at naboer, venner og familie kan være gode hjælpere, når det kommer til at rydde sne. Især for ældre mennesker, som kan have svært at klare al den hårde snerydning selv. Især bør man være opmærksom på, at det kan være udmattende og fysisk hårdt arbejde at rydde sne, og man skal ikke overanstrenge sig, hvis man i forvejen ikke har kræfterne til at klare opgaven, da det i værste tilfælde kan ende galt.

Der findes selvfølgelig også professionel snerydningshjælp, hvor man betaler en sum pr. gang eller som et abonnement – men hvis man kender nogen, der vil hjælpe mod en kop kaffe eller et kram, kan det jo være at foretrække.

Nu synes jeg, vi skal dele denne artikel, så flere af vores venner kan lære reglerne at kende. Det er frygteligt, når folk kommer til skade, og hvis bare en enkelt kan undgå en skrækkelig oplevelse, er det dét hele værd. 

For vinteren har taget et hårdt greb om Danmark, og flere skal ikke komme til skade. Hjælp ved at dele nu!