10 mysterier som ikke engang forskerne kan forklare

Nogle gange er det som om, at forskerne allerede har nærstuderet alt, der foregår på vores planet. Det er nu langt fra sandheden. 

For der er stadig masser af mysterier, som er uløste, selvom vi har adgang til moderne teknologi, og udviklingen konstant går fremad.

Her er 10 fascinerende gåder, som ingen har en rationel forklaring på endnu.

1. Har køer et indbygget kompas? 

© Shutterstock/Wikipedia

Med hjælp fra Google Earth har forskere studeret tusindvis af græssende køer og opdaget et underligt mønster. 70 procent af køerne stor med hovedet mod nord eller syd, når de spiser eller drikker.

Dette observeres på alle kontinenter, uanset terræn, vejr eller andre faktorer.

2. Hvorfor skal vi have forskellige blodtyper?

© Shutterstock

Forskere har intet svar på, hvorfor mennesker har forskellige blodtyper. En del mener, at der er en sammenhæng mellem blodtype og personlighed, eller at man bør spise på en særlig måde afhængig af, hvilken blodtype man har – men disse teorier mangler et videnskabeligt grundlag.

Egentlig er det kun ved transfusioner, at blodtypen betyder noget.

3. Hvordan spinder katten?

Katte kan spinde, når de føler sig glade eller mætte, men præcis hvordan katte frembringer lyden har forskerne ikke helt fundet ud af endnu.

Alle små katte kan spinde, men blandt de større kattedyr er det kun geparden, der gør det. Løver, tigere og leoparder spinder ikke.

4. Hvorfor drømmer vi?

© Shutterstock

Nogle tror, at drømme er tilfældige billeder og hjernebølger. Andre anser dem for at være underbevidsthedens ønsker, uløste problemer og erfaringer.

Videnskabelige studier om drømme kaldes oneirologi. Mange forskere mener, at drømme symboloserer noget gemt dybt inde i den menneskelige psyke, men ingen ved helt hvad.

5. Hvorfor høres denne lyd i rummet?

Da forskere fra NASA i 2006 studerede unge stjerner, hørte de pludselig en mystisk lyd. (Lyt herover)

Selvom lyd ikke kan rejse gennem rummet, kan radiobølger godt. Men hvor kommer de fra? Forskerne ved, at bølgerne ikke tilhørte stjerner eller kendte kosmiske fænomener.

6. Hvorfor er nogle højrehåndede og andre venstrehåndede?

© Shutterstock

De fleste mennesker, 70-95 procent, er højrehåndede. Et mindretal (5-30 procent) er venstrehåndede. Et ubestemt antal er tvehåndede og kan bruge højre og venstre hånd lige godt.

Gener menes at have en vis indflydelse, men et “venstrehåndethedsgen” er ikke identificeret af forskerne. Sociale miljøer kan også påvirke: Når venstrehåndede børn tvinges til at skrive med højre hånd, bliver nogle af dem højrehåndede.

7. Hvorfor uddøde mammutten?


© Wikipedia

Trods forskning og mange fund er der ingen endegyldig forklaring på, hvorfor mammutterne uddøde. Mange mener, at det skyldtes klimaforandringer. Andre hævder, at de blev udryddet på grund af jagt.

Der er dog også den teori, at mammutterne uddøde på grund af en smitsom sygdom. 

8. Hvor mange planeter er der i solsystemet?

© Shutterstock

Siden man fandt ud af, at Pluto faktisk ikke er en rigtig planet, har man ment, at der findes otte planeter i vores solsystem. Meget af solsystemet er imidlertid stadig ikke kortlagt til fulde, og store regioner er stadig ukendte for os.

Astronomer har eksempelvis undersøgt Kuiperbltet (se billeder herover) og opdaget en række objekter, som bliver kastet rundt på en mystisk måde, påvirket af en ukendt kraft. Ifølge forskerne fandtes der noget der, som var ti gange så tungt som jorden med en meget lang bane rundt om solen. 

9. Hvad er mørkt stof? 

© Flickr/Maxwell Hamilton

Omkring 27 procent af universet er mørkt stof – et af fysikkens største mysterier. Det er en form for stof, som ikke afgiver elektromagnetisk stråling og derfor ikke kan observeres på normal vis. 

Ingen ved, hvad det består af. Mørkt stof er for lille og/eller for kompakt til, at man kan se det.

10. Gelé-regnen, 1994

© pinimg

En sjælden hændelse indtraf i Oakville, Washington i august 1994. I stedet for regn faldt en gelélignende substans ned fra himlen. Næste dag fik dusinvis af mennesker influenzalignende symptomer.

Forskerne analyserede stoffet: Det indeholdt to typer bakterier, som normalvis findes i menneskers forbrændingssystem. De kunne dog ikke finde en sammenhæng mellem bakterierne og den mystiske epidemi.

Synes du ikke, at det er interessant og fascinerene, at vi stadig kan udforske fænomener i vores verden?

Del gerne denne artikel videre på Facebook – forhåbentlig kan nogle af dine venner lære noget nyt i dag 🙂