Ekspert i dødsbakterier: Her er de almindelige madvarer jeg aldrig vil røre

Antibiotika kurerer tilsyneladende mange og ikke så farlige sygdomme. Men overforbrug af antibiotika i medicin og mad har skabt antibiotikaresistente bakterier.

En sygdom som i dag kan fjernes med en enkel antibiotikakur kan blive en dødsdom i 2050. Derfor vælger Björn Olsen en del madvarer fra. Han er nemlig ekspert i bakterier som antibiotika ikke bider på.

Millioner kommer til at dø, hvis lægevidenskaben ikke kan klare disse bakterier. Det er eksperten Björn Olsen, som til Land fortæller om udviklingen af farlige antibiotikaresistente bakterier.

– Alle bliver overraskede, når antibiotikaresistente bakterier dukker op i lægeverdenen, men jeg bliver ikke overrasket.

Problemet er, at antibiotika anvendes på dyr og nogle gange letsindigt i sygehusverdenen. Dette skaber flere resistente baktierer.

Det er dog oftere i udlandet, at det benyttes letsindigt, især blandt dyr, som i visse lande kan stå tættere på hinanden og derfor lettere smitte hinanden.

Desværre gør evolutionen, at resistente bakterier bliver kraftfuldere med hver generation.

– Det som sker nu, advarede man mon for 20-25 år siden. Omkring år 2050 tror man, at 10 millioner om året vil dø af disse bakterier, siger Björn.

I Europa er lande som Norge, Island, Sverige og Danmark bedre eksempler på god dyrepleje, hvor Italien, Spanien og Ungarn er værre eksempler.

– I USA giver man det i fodret og det er lige så dårligt i Sydøstasien. Der har man fisk, som holdes på en måde, så der puttes 20-25 slags antibiotika i vandet for, at de ikke skal dø, siger Björn Olsen.

Køddet fra disse dyr sælges i mange europæiske lande. Derfor kræver det drastiske ændringer, eksempelvis importforbud, ifølge Björn.

Men der findes selv måder at undgå at blive smittet og få antibiotikaresistente bakterier i sig.

Sådan undgår du at blive smittet

Professoren vælger selv som eksempel kun svensk kylling, og okse- og lammekød fra fritgående dyr.

1. Drop varerne fra landene, som er slemme til at benytte antibiotika.
2. Benyt ikke antibiotika selvom dit barn f.eks. har øreinflammation. Hvis doktoren ikke meget kraftigt anbefaler det – så lad være.
3. Vask hænderne før og efter besøg på landbrug, hvis der findes dyr. Sådan mindsker man smittefaren, hvilket mindsker behovet for antibiotika.
4. Benyt ikke antibiotika som er er blevet til overs. Er du ikke læge eller bakterieforsker, så kan du ikke selv afgøre, om det er en virus eller en bakterie, som har gjort dig syg.

Jeg kommer personligt til at tænke godt efter både en og to gange, inden jeg køber andet end dansk kød fremover.

Nu hjælper vi hinanden med at sprede de vigtige informationer.