Her er landsrettens dom i ankesagen mod Peter Madsen

Der er i dag faldet dom i ankesagen mod Peter Madsen.

Der er netop faldet dom i ankesagen mod Peter Madsen.

Forsvarer Betina Hald Engmark har i ankesagen argumenteret for en mildere og tidsbestemt straf på mellem 14-16 år, mens anklagemyndigheden er gået efter at stadfæste dommen fra byretten. Her blev Peter Madsen idømt livstid. Kim Walls forældre og hendes kæreste var til stede, da dommen blev afsagt.

Østre landsret har valgt at stadfæste byrettens dom på livstid.

Inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere, blev 47-årige Peter Madsen spurgt, om han havde noget at tilføje til forsvarens procedure.

– Ikke andet, end at jeg følelsesmæssigt er forfærdelig ked af det for Kims pårørende for det, som er sket, sagde Peter Madsen ifølge BT.

Der skulle allerede være faldet dom i sagen fredag den 14. september, men da en domsmand fik et ildebefindende, måtte sagen afbrydes.

Sagen kan ikke bare ankes, mens Peter Madsen og hans advokat kan gå til procesbevillingsnævnet. De vurdere, om der er noget principielt omkring dommen, som Højesteret skal tage stilling til.

Foto: Joi Ito/Flickr